Aktiebolag

Aktiebolag är den enklaste bolagsformen i de flesta avseenden då det finns en klar gräns mellan bolaget och ägare.

Vi rekommenderar denna bolagsform i de allra flesta fall.