Löner

Om ni har anställda kan vi sköta er lönehantering. Detta innefattar bl a

  • Hantering av anställningsavtal
  • Lönekörningar
  • Semesterhantering
  • Förmåner
  • Kontrolluppgifter
  • Avslut