Svea Webpay

Svea Webpay är en betallösning som tillhandahålls av Svea Ekonomi. Den är främst avsedd för internethandel då det finns en tillhörande checkout och ett flertal färdiga integrationer till olika e-handelsplattformar.

Läs mer här om möjligheterna till automatisk avstämning av försäljning med Svea Webpay.

Manuell avstämning

Om man inte har någon integration mellan affärsystemet och Webpay behöver man stämma av utbetalningarna från Webpay manuellt. Nedan avstämningsflöde är ett förslag på hur man kan stämma av utbetalningarna från Webpay. Den automatiska avstämningen följer samma princip som avstämningsflödet i denna beskrivning.

Visuell beskrivning av flödet

Avstämningsinformation

Avstämningsinformation för manuell avstämning hämtas genom att man loggar in på Svea Payment Admin.

När man är inloggad går man till huvudmenyn ”Rapporter” och till vänster kan man ta fram dagliga rapporter.

Principen för att bokföra utbetalningarna från Webpay går ut på att vi prickar av fakturabetalningarna mot ett konto som vi bara använder för avprickning av Webpay-fakturor.

Vi brukar använda konto 158x.

För att göra detta smidigt i t ex Fortnox lägger man upp en betaltyp enligt nedan exempel

Särskilt betalsätt som styrs mot avstämningskontot.

Vid manuell avprickning väljer man då de fakturor som har betalats angivet datum och betalar dem mot betalsättet som går mot konto 158x, i detta exempel kallat WEBPAY. Dagens inbetalningar mot det kontot är det nominella beloppet på Svea Webpays sammanställning.

Bokning av avgifter

Mellanskillnaden mellan nominellt belopp och utbetalt belopp utgörs i normalfallet av

  • Avsättning till spärrkonto
  • Avgifter
  • Ingående moms
  • Eventuell avräkning mot tidigare skuld och/eller regress.

Det nominella beloppet krediteras från 158x
Ev avsättning debiteras konto 138x
Utbetalt belopp debiteras konto 199x
Avgifter debiteras konto 606x
Ingående moms debiteras konto 264x
Eventuellt skuldsaldo justeras mot 24xx.

Avstämning av bankkontot

De pengar som utbetalats och återredovisats av Svea Webpay landar på ert bankkonto ca 1-3 dagar senare än återredovisningsdatum. Vi använder mellankontot 199x för att kunna bokföra utbetalt belopp mot banken det faktiska datum då pengarna kom in på banken.

När ni stämmer av bankkontot och ser betalningar från Webpay bokar man helt enkelt bara det beloppet från konto 199x. Dvs det som syns på banken bokar man på bankkontot. Om det sedan visar sig att man missat något kommer det att visa sig genom att beloppen diffar på konto 199x.

Manuell avstämning äldre version

Om man inte är migrerad till Svea Ekonomis Payment Admin och bara har ett s.k. integrationsinlogg, kan man använda det för att logga in på denna sida och hämta avstämningsunderlag

https://webpayadmin.svea.com

OBS! Ovanstående gränssnitt stängs ner 2020-10-31.