Bankfullmakt

Det absolut smidigaste sättet för oss att hålla bokföringen uppdaterad med avseende på bankkontot är att vi har en bankfullmakt.

Bankfullmakten kan vara enbart läsfullmakt eller med möjlighet till att sköta betalningar med det attestflöde som känns mest praktiskt och bekvämt för er.

Med en fullmakt kommer vi åt detaljinformation om in- och utbetalningar som många gånger inte går att utläsa direkt från ett kontoutdrag på papper.

Bankfullmakter läggs numera enkelt upp med några knapptryckningar hos de flesta svenska affärsbanker.

Om ni inte kan hantera era fullmakter via internet trots att ni är firmateckare så saknas upplägget av den behörigheten hos banken. Kontakta då er bank för att lösa detta.

Bankfullmakt SEB

Hos SEB hanteras fullmakter under Kundservice-fliken. Se nedan screenshot

När man är inne under behörigheter kan man hantera befintliga eller lägga till en ny. Vad som får göras kan styras på detaljnivå.

Bankfullmakt Handelsbanken

Fullmakter kan hanteras via Handelsbankens internettjänst och hittas när ni är inloggade enligt bilden nedan.

Då gränssnittet för fullmaktshantering inte är självklart rekommenderar vi att ni vid osäkerhet kontaktar er bankkontakt och låter dem förbereda fullmakten som ni sedan godkänner digitalt.

Se även Handelsbankens egna information om fullmakter.

 

 

Detta inlägg finns också på English.