Revision

Vi kan revidera årsredovisningar där det saknas krav på auktoriserad / godkänd revisor. De flesta bostadsrättsföreningar behöver t ex ingen auktoriserad revisor. Det innebär att vi t ex kan revidera årsredovisningar i bl a:

  • Bostadsrättsföreningar (mindre)
  • Samfällighetsföreningar
  • Ideella föreningar

Vi har gedigen erfarenhet av bostadsrättsföreningar och vi har möjlighet att ta nya uppdrag.

Tjänsteproduktblad – Revision

Kontakter mot revisor i samband med revision

När vi upprättar årsredovisningar har vi vanligtvis även kontakt med den som reviderar årsredovisningen. Vårt mål är att ta fram ett så bra och lättreviderat material som möjligt.

Se även: Dubbelsammankoppling i Fortnox för revisor.