Löner

Om ni har anställda kan vi sköta er lönehantering. Detta innefattar bl a

För att få koll på vad löner kostar kan ni använda vår lönekostnadskalylator.

Belopp för 2022

Prisbasbelopp: 48 300 kr
Inkomstbasbelopp: 71 000 kr

Max pensionsgrundande inkomst (PGI): 532 500 kr motsv 44 375 kr/mån
Brytpunkt för statlig skatt <65 år: 554 900 kr motsv 46 242 kr/mån