Löner

Om ni har anställda kan vi sköta er lönehantering. Detta innefattar bl a

För att få koll på vad löner kostar kan ni använda vår lönekostnadskalylator.

Belopp för 2020

Prisbasbelopp: 47 300 kr
Inkomstbasbelopp: 66 800 kr

Pensionsgrundande inkomst: 539 076 kr (8,07 IBB)
Brytpunkt för statlig skatt <65 år: 523 200 kr