Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är ett handelsbolag men där en eller flera delägare är begränsat ansvariga.

Detta betyder att vissa delägare (kommanditdelägare) bara riskerar ett visst förutbestämt belopp medan minst en (komplementär) är obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet.

Kommanditbolag brukar i vissa fall användas som ett sätt att ta ut överskott av näringsverksamhet men utan att riskera fysiska personers ansvar för bolagets skulder. I sådana fall är ett aktiebolag komplementär och en eller flera fysiska personer kommanditdelägare.