Bostadsrättsförening

Vi utför ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar.

I detta ingår även

  • Överlåtelsehantering inkl kontrolluppgifter (KU 55)
  • Panthantering
  • Lägenhetsregister
  • Parkeringshantering
  • Individuell mätning och debitering (IMD)

Prisbild ekonomisk förvaltning

Vi kan sköta förvaltningen även i de minsta föreningarna (minsta möjliga är 3 medlemmar).

Förvaltningskostnaden per andel blir relativt stor i en liten förening eftersom de arbetsuppgifter som behöver utföras är samma som i en stor, den enda skillnaden är färre medlemmar.

Om vi enbart bokför utifrån det vi kallar för ”årsmaterial” och därefter upprättar en årsredovisning inkl tillhörande inkomstdeklaration är kostnaden för den minsta Brf:en ca 12 000 kr ink moms (sept 2023). Om vi i en liknande förening även sköter löpande, dvs betalningar, styrelse- och boendekontakter blir prislappen högre, dvs vi hamnar i det högre spannet.

Nedan tabell ger en indikation på våra priser baserat på föreningens storlek. Priserna är beräknade från verkliga förhållanden. Vid s.k. IMD bygger prisbilden på att insamling sker med automatik och tillhandahålls oss i ett strukturerat dataformat.

AndelarCa pris inkl moms / årCa pris/andel/år
3 – 512 – 30 kkr / år4 – 7 kkr
6 – 1520 – 50 kkr / år3 – 5 kkr
16 – 3045 – 90 kkr / år 2 – 4 kkr
30 – 25060 – 120 kkr / år0,5 kkr – 2 kkr
Indikativa priser hösten 2023

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att vi förvaltar er förening.