Bostadsrättsförening

Vi utför ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar.

Förutom de vanliga tjänsterna erbjuder vi då även

  • Överlåtelsehantering inkl kontrolluppgifter (KU 55)
  • Panthantering
  • Lägenhetsregister
  • Parkeringshantering