Årsredovisning

Tjänsten årsredovisning innebär att vi upprättar en årsredovisning utifrån ert bokslut.

Årsredovisningen är ett standardiserat sätt att presentera ekonomisk information gällande en organisation.

Årsredovisningar för aktiebolag måste registreras hos bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningar måste i regel presenteras på en formell årsstämma inom 6 månader. Detaljerna runt detta styrs i respektive organisations stadgar.

Vid ett kalendersårsskifte har vi väldigt många årsredovisningar som skall bli klara samtidigt. För att hinna med allt i tid och kunna möta de deadlines som finns för respektive associationstyp har vi en prioriteringsordning som vi följer.

Prioritetsordning för ÅR med kalenderår

  • Bostadsrättsföreningar, samfälligheter och liknande (februari-mars)
  • Enskilda Firmor och Handelsbolag (mars – april)
  • Aktiebolag med revisor (mars – april)
  • Aktiebolag utan revisor (mars – juni)

Tidsspannet då årsredovisningen beräknas vara klar är inom parentes.

Läs gärna vår artikel om vad du som bolagsägare behöver tänka på inför årsredovisningen.