Ladda upp stora filer

Om det är opraktiskt att på annat sätt skicka över material kan ni ladda upp materialet till oss via nedan formulär.

Vi får en notis om att materialet är uppladdat. Avsändaradress och beskrivning är nödvändigt för att vi skall kunna identifiera materialet ordentligt.

Ladda upp fil

Avsändaradress
Beskrivning
Fil
Loading…Fil.txt har skickatsEpost addressen är ogiltig