Deklarationsombud

Att vi är deklarationsombud underlättar era och våra kontakter med Skatteverket.

Vi kan för er räkning bl a

  • Hålla koll på era deklarationsdatum då vi får information från skatteverket vilka deklarationer som skall lämnas och när.
  • Kontrollera ert skattekonto
  • Kontrollera tidigare lämnade deklarationer.
  • Lämna deklarationer samt vid behov korrigera av oss tidigare lämnade deklarationer

Vi ansvarar dock inte för deklarationens skattemässiga korrekthet då det alltid är den deklarationsskyldiges ansvar. Vårt ansvar begränsar sig till att den är korrekt utifrån de uppgifter vi erhållit från den deklarationsskyldige.

Det enklaste sättet att låta oss bli deklarationsombud är via skatteverkets hemsida där ni kan lägga till ombud mha mobilt BankID.

Ombud och behörigheter

Om ni inte har tillgång till mobilt BankID går det att göra mha en av blanketterna nedan

Ansökan om deklarationsombud (PDF)
Ansökan om deklarationsombud (ifyllbar PDF)

Vilka skall vara deklarationsombud?

Ekonomibolaget Notima AB som bolag är ombud via sina anställda. Dvs det måste alltid vara specifika personer hos oss som är ombud till er.

För att vi alltid skall kunna sköta våra uppgifter oavsett semestertid, sjukdom eller annan ledighet strävar vi efter att ha 2-3 deklarationsombud utnämnda per bolag. Generellt har ni en primär kontakt men för smidighetens skull behöver vi ha fler än ett ombud.

När vi skall bli deklarationsombud till er meddelar vi vilka personer ni skall ange som ombud.

Om ni vill ta bort ett ombud kan ni enkelt göra det själva via skatteverkets e-tjänst för ombud och behörigheter.