Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en juridisk person vars syfte är att hantera frågor som rör mer än en fastighet.

Samfällighetsföreningen förnyar, förvaltar och underhåller fastighetsgemensamma anläggningar. Det kan även handla om att fastigheterna gemensamt köper in exempelvis sophämtning och väghållning.

En samfällighetsförening liknar en bostadsrättsförening i den meningen att varje fastighetsägare är medlem och att samfälligheten har ett liknande styre.

Mindre samfälligheter behöver inte förvaltas av en samfällighetsförening (de kan delägarförvaltas) men det är oftast det bäst avgränsade sättet att förvalta en samfällighet.

Vi har mångårig erfarenhet av att sköta ekonomisk förvaltning i samfällighetsföreningar.

Prisbild

Samfällighetsföreningar är relativt lika bostadsrättsföreningar. Se prisbilden för bostadsrättsföreningar.