Idéell förening

En idéell förening är en förening av medlemmar vars syfte är att främja ett allmännyttigt ändamål. En vanlig typ av idéell förening är en idrottsförening.

En idéell förening betalar ingen skatt på de delar av verksamheten som är idéella.