Filial

En filial är ett sätt för utländska bolag att etablera en juridisk person i ett annat land.

En filial är ur det utländska bolagets perspektiv en del av hela bolaget men med skillnaden att filialverksamheten beskattas på samma sätt som aktiebolag i verksamhetslandet.

Det utländska bolaget ansvarar för filialen.