Systemintegration

Inom redovisning kan en hel del arbetsuppgifter effektiviseras genom att man får olika system att ”prata” med varandra direkt utan mänsklig inblandning.

De vanligaste formerna av integration inom redovisning är hantering av betalningar (in- och utgående).

Något som blir mer och mer vanligt är integration mellan webshoppar och affärssystem. Då kan det handla om t ex order, logistik, fakturering och betalningar.

Vi är specialister på att göra integrationer mot Fortnox.