Likvidation

När ett aktiebolag skall avslutas under kontrollerade former kallas det för likvidation. Detta betyder i korthet att alla skulder betalas och alla tillgångar realiseras, dvs omvandlas till likvida medel.

När bolaget är ”nollställt”, dvs enbart bolagets tillgångar finns kvar samt att bolaget säkerställt att inga okända borgenärer finns, kan bolaget avslutas (likvideras) och tillgångarna överförs till bolagets ägare.

Vi har av bolagsverket godkända likvidatorer och kan hjälpa till med likvidation av bolag.

Likvidation under eget ägande

Normalt sett utför vi enbart likvidationer där nuvarande ägare kvarstår som ägare. Ett annat alternativ är en s.k. snabbavveckling där bolaget köps av den som skall avveckla bolaget. Där finns det dock andra aktörer som specialiserat sig på den typen av avveckling.

Fördelen med en avveckling där ägaren kvarstår är att alla tillgångar som kvarstår efter bolagets avveckling tillfaller ägaren och beskattas som utdelning. Vid s.k. snabbavveckling uppskattas värdet av det som är kvar och en uppskattad avvecklingskostnad dras av från priset. En snabbavvecklare måste dessutom göra en riskbedömning på eventuella risker som kan finnas i bolaget och justera priset därefter.