Likvidation

När ett aktiebolag skall avslutas under kontrollerade former kallas det för likvidation. Detta betyder i korthet att alla skulder betalas och alla tillgångar realiseras, dvs omvandlas till likvida medel.

När bolaget är ”nollställt”, dvs enbart bolagets tillgångar finns kvar samt att bolaget säkerställt att inga okända borgenärer finns, kan bolaget avslutas (likvideras) och tillgångarna överförs till bolagets ägare.

Vi har av bolagsverket godkända likvidatorer och kan hjälpa till med likvidation av bolag.