Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening av medlemmar vars syfte är att gynna medlemmarna ekonomiskt, dvs föreningen har ett vinstsyfte.