Enskild firma

Den största fördelen med enskild firma är att den är lätt att starta. Den kräver inget kapital för registrering.

Enskild firma är dock en svår företagsform då det inte finns en klar gräns mellan ägaren och bolaget. Detta gör beskattningen svår att förutse. Det är även svårt att på ett enkelt sätt att löpande skilja mellan bolagets, skatteverkets och ägarens pengar. Vinsten i bolaget anses normalt vara ägarens lön. Ofta vill man styra sin lön med större precision än så.

Ovanstående faktorer gör att vi inte rekommenderar enskild firma.

Handelsbolag och kommanditbolag liknar enskild firma i beskattningshänseende. Att välja ett Handelsbolag istället för en enskild firma utökar därför bara komplexiteten. Ett kommanditbolag kan vara en fördel för den som är kommanditdelägare och därmed har en begränsad risk.

En enskild firma kan vara bra i ett uppstartsskede och/eller om man har begränsat med vinst och man inte använder den enskilda firman som ett sätt att låna obeskattade pengar.

Generellt rekommenderar vi att driva verksamhet i ett aktiebolag.