EU-handel

Med EU-handel menas främst handel med momsregistrerade juridiska personer i andra EU-länder.

Inom EU-handel skiljer man på tjänster och varor och dessa redovisas var för sig.

För att man skall få sälja till en annan juridisk person inom EU utan att lägga på svensk moms måste motparten ha ett giltigt registrerat VAT-nummer.

Om VAT-nummer saknas får man inte sälja utan att lägga på svensk moms (om man bedriver momspliktig verksamhet).

EU-handel skall redovisas dels som totalsummor i momsredovisningen och dels på motpartsnivå, dvs all EU-försäljning skall specificeras upp på motpartens VAT-nummer samt värdet av köpta tjänster och varor.

EU-handel redovisas i en periodisk sammanställning. Denna skall i normalfallet skickas in senast den 25:e månaden efter periodens utgång.