Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen är ett regelverk för hur personuppgifter får behandlas.

Vi hanterar främst bolagsuppgifter då våra klienter är juridiska personer (vilka ej omfattas av dataskyddsförordningen).

I de fall våra klienter är fysiska personer behandlar vi personuppgifter med uppdragsavtalet som rättslig grund.

I de fall då vi hanterar personuppgifter för våra klienter (t ex lägenhetsregister i en bostadsrättsförening) agerar vi personuppgiftsbiträde.

Vi behandlar inga känsliga personuppgifter i något sammanhang.

Vi behandlar löneuppgifter vilka definieras som integritetskänsliga personuppgifter.

Vi behandlar personnummer då det är nödvändigt för inkomstdeklarationer, fullmakter, aktieböcker, KYC-regler och andra liknande rättsliga sammanhang då personnummer används.