Skattefrågor

Förutom att redovisning är ett utmärkt verktyg för att styra och mäta en verksamhet så används redovisning som ett verktyg för att räkna fram vilken skatt som skall betalas.

När man bokför måste man vara medveten om aktuell skattelagstiftning.

Huvudregeln i inkomstskattelagen är

”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad.”

Generellt kan man säga att

  • utgifter för inkomstens förvärvande är avdragsgillt, resten är det inte.
  • det du har tillgång till att nyttja privat skall förmånsbeskattas alternativt inte tas upp i verksamheten alls.

Ovanstående betyder t ex

  • Utgifter för mat, dryck, boende och annat livsnödvändigt räknas normalt som privata kostnader. Alla måste äta, inte bara företagare.
  • du får inte köpa möbler till hemmet på företaget även om du använder dem när du jobbar hemma (eftersom du kan nyttja möblerna privat).
  • kostnaden för ett pass som du behöver för en affärsresa är inte avdragsgill eftersom du kan använda passet för privata resor.
  • kostnaden för ett månadskort på SL inte får dras av i bolaget eftersom du kan resa på kortet privat (enkelbiljetter som går att härleda till affärsverksamheten är dock avdragsgilla).
  • kostnaden för bredband hemma endast i undantagsfall får dras av i verksamheten eftersom bredbandet även kan nyttjas privat

Vanliga frågeställningar

Nedan har vi listat några vanliga frågeställningar inklusive svar på dessa

Kontor hemma

Ränta på egen inlåning i aktiebolag

Avdrag för mobiltelefon