Bokslut

Ett bokslut innebär att den löpande redovisningen för en period (vanligtvis ett räkenskapsår) avslutas och stäms av vid ett visst datum. Vid detta datum ”bryter” man räkenskaperna och räknar ut ett resultat som skall vara så noggrant beräknat som möjligt.

Om man köper och säljer varor med ett varulager innebär bokslutet att man inventerar och värderar lagret utifrån bokslutsdatumets förutsättningar.

Om man utför ett projekt som sträcker sig över bokslutsdatumet beräknar man hur stor del av projektet som är genomfört samt beräknad vinst på detta.

Varje tillgång och skuld värderas för sig och utifrån detta kan vi beräkna ett resultat.