Engagemangsbesked

För revisionen behövs ett engagemangsbesked från banken. Syftet är att revisorerna på ett enkelt och säkert sätt skall kunna säkerställa bolagets medel på banken.

Vanligtvis skall engagemangsbeskedet skickas direkt till revisorn och på t ex SEB och Handelsbanken kan man beställa beskedet via internetbanken.

Handelsbanken

När du trycker på beställ kommer ett nytt formulär upp.

Se till att välja att engagemangsbeskedet skickas till en annan mottagare och var noga med att datumet är slutet på räkenskapsåret. Se nedan exempel: