Aktiebolag

Aktiebolag är den enklaste bolagsformen i de flesta avseenden då det finns en klar gräns mellan bolaget och ägare.

Vi rekommenderar denna bolagsform i de allra flesta fall.

När man driver ett aktiebolag behöver man ha koll på bl a följande begrepp

 • Aktiekapital
 • Eget kapital
  • Aktieägartillskott
  • Nyemission
  • Utdelning
 • Årsredovisning
  • Revision
  • Årsstämma

Bilda ett aktiebolag

Nålsögat i att bilda ett aktiebolag är aktiekapitalet. Aktiekapitalet sätts för enkelhetens skull alltid in som pengar på ett bankkonto. Man kan använda sig av s.k. apportegendom men det kräver merarbete och rekommenderas därför inte i normalfallet.

Bankkontot skall tillhöra bolaget som håller på att bildas.

För att en svensk bank skall öppna ett konto till ett bolag som ännu inte finns behöver den som bildar bolaget ha en bra relation till den banken. Banken har krav på sig att i detta skede säkerställa att pengarna som sätts in är lagliga och att bolaget skall bedriva laglig verksamhet av kreditvärdiga personer som säkert kan identifieras och som får driva näringsverksamhet.

Det ni behöver från banken är i princip en mailadress till en kontaktperson på banken som gentemot Bolagsverket kan bekräfta att ni har satt in pengar på ett konto som tillhör det blivande bolaget.

När ni har denna mailadress till er kontaktperson kan ni börja att bilda bolaget på https://verksamt.se.

Om ni vill ha vår hjälp i att bilda bolaget, kan vi ta vid när ni har en bankkontakt som är beredd att hjälpa er med bolagets första konto.

Nödvändiga uppgifter

Uppgifter som är nödvändiga för just ert bolag är följande:

 • Bolagets firmanamn
 • Bolagets kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon etc).
 • Bolagets verksamhetsbeskrivning
 • Bolagets säte (dvs var bolaget anses ha sin juridiska hemvist).
 • Räkenskapsår
 • Aktiekapital och antal aktier.
 • Namn och personnummer på minst en ledamot
 • Namn och personnummer på minst en suppleant (ifall antal ledamöter är mindre är 3).
 • Minst en person av ovanstående måste vara bosatt i Sverige. Om ingen är bosatt i Sverige måste en delgivningsbar person utses.

Om bolaget har fler än en ägare

Om bolaget har fler än en ägare bör ni redan i startskedet tänka på hur ni hanterar arbetsfördelning, försäljning, eventuella konflikter och/eller oväntade situationer.

Ni kan bl a använda er av

 • Aktieägaravtal
 • Anställningsavtal för delägare.
 • Hembudsklausuler och liknande i bolagsordningen
 • Försäkringar vid oväntat frånfälle