Handelsbolag

Ett handelsbolag är i princip en enskild firma med flera delägare.

Handelsbolaget har samma för- och nackdelar som den enskilda firman. Handelsbolaget har dock ett par extra nackdelar

  • Beskattningen i handelsbolaget dras med samma problem som enskilda firman, men här behöver man hålla koll på varje delägares insättningar och uttag. Varje delägare kan dessutom deklarera respektive över- och underskott på olika sätt. Deklarationer i handelsbolag blir notoriskt röriga och det är svårt att få en bra överblick över delägarnas skatter.
  • Alla delägare i ett handelsbolag är solidariskt ansvariga för bolaget. Det betyder att om en delägare gör en tabbe riskerar de övriga i bolaget att få betala för detta med sina privata tillgångar.

Vi rekommenderar aktiebolag framför handelsbolag.