Prislista

Vi väljer att publicera våra prisnivåer öppet så att ni enkelt kan jämföra. Vi har knutit våra priser till prisbasbeloppet så att vi kan följa inflationen med automatik och därmed inte öka våra priser relativt priset på pengar.

Priset i SEK/timme beräknas till närmaste 10-tal SEK relativt prisbasbeloppet.

UppgiftPris i % av PBBTimpris i SEK 2023Timpris i SEK 2024
Löpande redovisning1,24%650 kr710 kr
Löner1,43%750 kr820 kr
Bokslut och årsredovisning1,55%810 kr890 kr
Likvidationsarbete1,55%810 kr890 kr
Inkomstdeklaration1,66%870 kr950 kr
Rådgivning och övrig konsultation inom redovisning/ekonomi/skatt1,55%810 kr890 kr
Revision (ej aukt / godk)1,55%810 kr890 kr
IT-konsult / integrationstjänster2,46%1290 kr1410 kr
Specifik namngiven konsultEnligt konsultens timtaxa.

Timmar summeras till faktiskt nedlagd tid under månaden. Exempelvis summeras tre arbetade perioder á 5, 10 respektive 45 minuter till 1 timme.

Alla priser är angivna exklusive moms.

Vi tillämpar FARs allmänna villkor för våra redovisningsuppdrag.

Hur vi tänker runt priser

Vi erbjuder er vår tid och vi tar betalt för den tid vi spenderar på att hantera ert bolag. Med den kompetens och erfarenhet vi har strävar vi efter att lägga så lite tid som möjligt på att sköta ert bolag samtidigt som vi håller en så hög nivå på korrekthet och spårbarhet som möjligt och att regelverken kring bokföring och beskattning följs.

Med bra rutiner och gott samarbete med dig som kund kan vi minimera tiden det tar att utföra uppdraget.

När ett uppdrag tar mycket tid i förhållande till transaktioner beror det väldigt ofta på att det finns oklarheter eller komplexitet kring transaktionerna och vi har svårt att få fram information om dessa. Den informationen måste bolaget tillhandahålla oss. Ett bra informationsflöde är nyckeln till effektiv bokföring.

Prisundersökning

Ageras har under 2022 gjort en intressant prisundersökning som ni kan läsa här. Räknar man på 2022 låg vi under deras lägsta timpris-intervall, vilket gör att vi bedömer att vi ligger bra till prismässigt sett ur kundens perspektiv.