Utlandshandel

Handel med utlandet är i skattesammanhang handel med länder utanför EU.

Handel med tjänster är relativt okomplicerat. Handel med varor kräver mer detaljerad dokumentation.

I redovisningssammanhang är det viktigt att hålla koll på införseldatum för varor. Detta eftersom tullverket och skatteverket samkör sina uppgifter när det gäller införselmoms.

Införselmoms är i praktiken en fiktiv moms eftersom in- och utgående moms tar ut varandra. Den måste dock redovisas i momsdeklarationen.

De flesta fel i bokföring av utlandshandel uppstår när införseldatum inte sammanfaller med fakturadatum. Utlandshandel innebär ofta att varor betalas i förskott samt att s.k. pro-forma fakturor utfärdas till tulldeklarationen.

För att underlätta hanteringen och i möjligaste mån få redovisningen korrekt från början rekommenderar vi följande rutiner:

  • Begäran om förskottsbetalningar skall inte utformas som en faktura. Om leverantören skickar en sådan faktura, be dem makulera den och be istället att få betala mot en orderbekräftelse där det framgår vad som beställts, när det skall levereras och betalningsvillkor.
    Använd en kopia av orderbekräftelsen som underlag för bokföringen av förskottet.
  • Pro-forma fakturor skall inte in i bokföringen. Pro-forma fakturor är främst för tullklarering. I möjligaste mån, använd orderbekräftelser framför pro-forma fakturor.
    Acceptera inte en pro-forma faktura som enda fakturaunderlag.
  • Be att leverantören ställer ut fakturan i anslutning till leveransdatumet.
  • Be att leverantören fakturerar varje leverans för sig om möjligt.