Anställningsavtal

Alla anställningar innebär ett anställningsavtal. Vi rekommenderar starkt att ni alltid upprättar skriftliga anställningsavtal. Vid en förändring av avtalet skall det också göras skriftligen.

Ett avtal bör minst innehålla följande:

  • Den anställdas personnummer / samordningsnummer. Om den anställda inte har ett personnummer kan ni inte anställa personen. Om man har lov att arbeta i Sverige har man eller kan man skaffa ett personnummer.
  • Namn och kontaktuppgifter till den anställda
  • Vilket bolag som anställer personen, dvs orgnr, bolagsnamn och kontaktuppgifter.
  • Anställningstyp, dvs provanställning, allmän visstid, tillsvidare etc.
  • Omfattning, dvs hur många timmar i veckan den anställde skall arbeta. Om arbetstiden varierar är det viktigt att schemalägga den anställde så långt det är möjligt.
  • Lön och eventuella övriga ersättningar (t ex friskvård)
  • Semestervillkor
  • Anställningens startdatum, eventuellt slutdatum och uppsägningstid (viktigt om den avviker från lagstadgad).