Egna utlägg / egen avräkning

Med egna utlägg (även kallat egen avräkning) menar vi kostnader som betalats med ägarens pengar istället för bolagets.

Vanliga situationer på detta är t ex om bolaget inte har ett kreditkort och ägaren istället använder sitt eget kreditkort för att betala en utgift som är företagets.

Bokföringsmässigt går det till så att när ett underlag (vanligtvis ett kvitto) på en företagsrelaterad utgift lämnas in, bokar vi upp kostnaden på relevant kostnadskonto. Själva utgiften bokas sedan som en skuld till ägaren.

Eftersom skulden till ägaren bokas in i redovisningen behöver man som ägare bara gå igenom skuldkontot i bokföringen för att se hur mycket bolaget är skyldig ägaren. En skuld till ägaren kan regleras närhelst det finns tillräckligt med pengar i bolaget till detta.

Skulden till ägaren får enligt skattereglerna vara räntebärande, dvs man får ta ut ränta från bolaget för inlånade medel.

Man får i aktiebolag i princip aldrig låna från företaget, man får bara låna ut till bolaget.

Se även utläggsredovisning.