Kvitto

Ett kvitto är en specifikation på en affärstransaktion som är betald.

Kvittot skall minst innehålla följande uppgifter

  • En entydig identifikation på säljaren. Vanligtvis är detta ett organisationsnummer samt namn och adress.
  • Datum för händelsen.
  • Beloppet på transaktionen
  • Vad transaktionen avser (dvs vad som köpts).
  • Momsspecifikation om säljaren är momspliktig.

Andra uppgifter som är bra att ha men ej nödvändigt är t ex

  • Betalsätt (kontant, kort etc).
  • Identifikation på köpare.