Redovisningsmaterial

Med redovisningsmaterial menar vi de underlag vi behöver för att utföra en korrekt och regelriktig bokföring.

För en redovisningsperiod behöver vi följande underlag

  • Bankkontoutdrag för alla aktiva bankkonton med fullständiga uppgifter *
  • Skattekontoutdrag *
  • Leverantörsfakturor *
  • Eventuella kortfakturor *
  • Kvitton för inköp till bolaget, t ex via bensinkort, kreditkort eller egna utlägg.
  • Reseräkningar *
  • Försäljningsfakturor och försäljningskvitton (t ex från kassaregister).
  • Tecknade leasingkontrakt (t ex leasing av företagsbil).

Generellt kan man säga att vi behöver underlag för alla transaktioner i perioden. M h a ovanstående checklista hittar vi i de flesta fall alla transaktioner.

* Genom att använda er av vår utökade servicenivå kan vi få tillgång till mycket av det nödvändiga redovisningsmaterialet på egen hand, dvs utan att ni aktivt samlar ihop informationen till oss. Detta sparar tid för alla parter.