Samfällighet

En samfällighet är en juridisk person vars syfte är att hantera frågor som rör mer än en fastighet.

Samfälligheten förnyar, förvaltar och underhåller fastighetsgemensamma anläggningar. Det kan även handla om att fastigheterna gemensamt köper in exempelvis sophämtning och väghållning.

En samfällighet liknar en bostadsrättsförening i den meningen att varje fastighetsägare är medlem och att samfälligheten har ett liknande styre.