Lönekostnadskalkylator

Med denna lönekostnadskalkylator kan ni enkelt beräkna lönekostnaden vid olika lönenivåer.
Semesterberäkning går att göra på olika sätt men i denna beräkning har vi valt sammalöneregeln på lagstadgad nivå.
Pensionsavsättning är frivillig utan kollektivavtal.

Se även utdelningskalkylatorn för att beräkna utdelningsutrymme.