Bankfullmakt

Det absolut smidigaste sättet för oss att hålla bokföringen uppdaterad med avseende på bankkontot är att vi har en bankfullmakt.

Bankfullmakten kan vara enbart läsfullmakt eller med möjlighet till att sköta betalningar med det attestflöde som känns mest praktiskt och bekvämt för er.

Med en fullmakt kommer vi åt detaljinformation om in- och utbetalningar som många gånger inte går att utläsa direkt från ett kontoutdrag på papper.

Bankfullmakter läggs numera enkelt upp med några knapptryckningar hos de flesta svenska affärsbanker.

Om ni inte kan hantera era fullmakter via internet trots att ni är firmateckare så saknas upplägget av den behörigheten hos banken. Kontakta då er bank för att lösa detta.

Bankfullmakt SEB

Hos SEB hanteras fullmakter under Kundservice-fliken. Se nedan screenshot

När man är inne under behörigheter kan man hantera befintliga eller lägga till en ny. Vad som får göras kan styras på detaljnivå.

Bankfullmakt Handelsbanken

Då gränssnittet för fullmaktshantering inte är självklart rekommenderar vi att ni vid osäkerhet kontaktar er bankkontakt och låter dem förbereda fullmakten som ni sedan godkänner digitalt.

Se även Handelsbankens egna information om fullmakter.

Fullmakter kan hanteras via Handelsbankens internettjänst och hittas när ni är inloggade enligt bilden nedan.

Om ni vill pröva att lägga upp en fullmakt är det absolut enklaste sättet att kopiera en befintlig fullmakt. Detta görs enligt nedan

Lägg till den fullmaktstagare som skall få behörigheter.
Registrera ny -> Fullmaktstagare

Kundnummer är fullmaktstagarens svenska personnummer. Övriga rutor behöver ej fyllas i.

I nedan bild syns den nya fullmaktstagaren som redo att läggas upp. Tryck på utför och signera.

Gå till Hantera Fullmakt -> Koppla samman

Välj den nya fullmaktstagaren i översta listan.

Välj den fullmaktstagare vars behörigheter skall kopieras i ”Kopiera”-listan. Välj inget annat och tryck på OK.

Nu kommer en lista på behörigheter som kopierats från den fullmaktstagare som vi valt att kopiera från. Här kan ni ta bort eventuella rättigheter som är överflödiga.

Tryck på ”Utför” för att signera och slutföra fullmaktshanteringen.