Dagliga försäljnings- och betalverifikat (Svea)

Med dagliga försäljnings- och betalverifikat så bokförs försäljningen från Webpay i s.k. samlingsverifikat. Samlingsverifikatet innehåller dagens omsättning uppdelat på momstyper, in- och utgående moms, avgifter och utbetalningen från Webpay.

Till försäljningsverifikatet kopplas en PDF som listar ordrar och kunder vars försäljning ingår i verifikatet.

När man har en lösning som ovan brukar man säga att ordersystemet / Webpay är ett s.k. försystem till Fortnox. Detaljerna runt alla transaktioner sparas då inte i Fortnox utan i försystemet. För att man skall följa bokföringslagens krav på spårbarhet skall man kunna härleda samlingsbeloppen till de enskilda transaktionerna. Det är alltså inget krav på att alla detaljer skall finnas i bokföringen i Fortnox utan kravet är att siffrorna skall gå att härleda.

Man kan via Payment Admin härleda exakt vilka transaktioner som ingår i verifikatet.

Detta alternativ kan vara bra då man inte använder Fortnox för att hantera kundordrar / kunder.

Intäktsredovisning

Samlingsverifikaten bokför intäkten på den dag då Svea Ekonomi gör utbetalningen.

Order som betalas via faktura utbetalas normalt när man har markerat ordern som levererad. Detta gör att intäkten bokförs samtidigt som utleveransen vilket är enligt god redovisningssed. En försäljning skall ej bokföras innan den är uppfylld, dvs man får inte ta intäkten innan man tagit motsvarande försäljningskostnad. Att boka försäljningen på orderdatum därför normalt sett inte korrekt så länge den inte är levererad samma dag.

Om man ser till att kortbetalningar reserveras vid orderläggning och slutförs vid leverans blir intäktsredovisningen korrekt även vid kortbetalning.

Betalning via direktbank

Betalning via direktbank kommer att utbetalas från Svea Ekonomi så snart som möjligt, normalt sett på orderdatum. Detta gör att vi tyvärr får problem med intäktsredovisningen eftersom en utbetalning kommer att intäktsredovisas på utbetalningsdatum med integrationen för samlingsverifikat.

Ett sätt att lösa detta är att vid varje periodskifte manuellt ta reda på vilka direktbanksbetalningar som är betalda men inte levererade och göra ett korrigeringsverifikat på totalbeloppet av dessa.