Skattekonto

Skattekontot kan sägas vara ett separat konto garanterat av staten och som skatteverket använder för skatteavräkning.

Om man har en enskild firma är den enskilda firmans och privatpersonens skattekonto samma konto. I alla övriga fall har bolaget / den juridiska personen ett eget skattekonto.

Alla skatter oavsett typ dras från skattekontot. För att betala en skatt fyller man helt enkelt på skattekontot med nödvändigt belopp.

Underlag för skatter (deklarationer) skall redovisas vid bestämda datum. En av våra uppgifter som redovisningsbyrå är att hålla koll på dessa datum och utföra deklarationerna i rätt tid.

Skattekontoutdraget är precis som bankkontoutdraget ett viktigt verktyg för att stämma av bolagets redovisning.

Om vi är deklarationsombud kan vi stämma av ert skattekonto utan att ni behöver ta fram det åt oss.