Bankkontoutdrag

Bankkontoutdraget är ett ytterst viktigt verktyg för att stämma av bolagets redovisning.

Beroende på bank och hur man tar fram bankkontoutdraget får vi olika relevant information. Några grundkrav på ett bra bankkontoutdrag är följande:

  • Kontoutdraget skall vara sorterat i datumordning samt att man för varje dag kan se bankkontots saldo. Dagssaldot är ett värdefullt verktyg för att hitta avvikelser.
  • Utbetalningar skall vara specificerade till den nivå att man kan se vem som fått betalt, belopp och med vilka referenser.
  • Inbetalningar skall vara specificerade så att man kan se vem som betalt, vilket belopp och med vilka referenser. I princip inga banker i Sverige har denna information på sitt bankkontoutdrag. Det man då måste göra är att för varje dag skriva ut en inbetalningsspecifikation från bankgirot.

Om vi har en bankfullmakt kan vi enkelt se nödvändig information på ert bankkonto utan att ni behöver spara ned bankkontoutdragen till oss.