Fakturor skapas från utbetalningsinformation (Svea)

Denna integration skapar fakturor i Fortnox utifrån den information som tidigare lagts in i Webpay. Denna integration gör att man inte behöver ha en koppling mellan webshop och Fortnox utan informationen till Fortnox hämtas från Webpay. Webpay har i sin tur fått sin information från en integration mellan webshop och Webpay.

Denna integration hanterar i dagsläget svensk försäljning och delar upp försäljningen mellan olika momssatser ifall flera momssatser förekommer.

Omsättningskontona väljs genom att integrationen tar det första kontot i kontoplanen (numerisk ordning) med korrekt momskod.

T ex det första kontot i Fortnox-standardkontoplan 2021 med 6% moms heter 3003. Om man vill ändra detta får man justera så att det konto man vill använda blir det första kontot med berörd momskod.

OBS! Momsen anges av webbshoppen och kommuniceras till Webpay där integrationen i sin tur hämtar informationen. Om det blir fel moms (t ex ingen moms) behöver man se över hur informationen skickas till Webpay. Ett vanligt fel är att man gör krediteringar utan att ange moms.

Kunder importeras från Webpay och läggs upp i Fortnox. Fakturor kopplas i sin tur till kunderna.

Detta gör att försäljningen lätt kan följas i Fortnox.

Integrationen har i dagsläget ingen artikelintegration utan försäljningen förs över på kund och momsnivå.

Integrationen har i dagsläget ej stöd för ROT/RUT för privatpersoner eller EU-försäljning / export till företag.

Klienter som har denna integration och som har EU-försäljning, export ROT/RUT löser det genom att manuellt göra om berörda fakturor.