Betalväxlar

Med betalväxlar avses olika typer av betalningsförmedlare. Några betalningsförmedlare aktiva i Sverige är bl a: