Löpande redovisning

Tjänsten löpande redovisning innefattar att era transaktioner bokförs löpande efter ett överenskommet intervall. Vi bedömer var och hur transaktionerna skall bokföras. Transaktioner som medför särskilda skattekonsekvenser kommer att behandlas i samråd med er.

Rutiner

Något av det absolut viktigaste för att få en effektiv redovisningstjänst är att ha bra utformade rutiner för överlämning / hantering av redovisningsinformation.

Vårt mål är att minimera eventuellt dubbelarbete och låta er koncentrera er på det ni gör för att tjäna pengar.

Om det är något vi kan göra effektivare gör vi gärna det. Vår erfarenhet är att det fungerar smidigast ifall ni som klient sköter fakturering och vi sköter resten.

Servicenivåer

Grundläggande

Den grundläggande servicenivån är att ni sköter allt själv (förutom bokföringen) och lämnar av ert material vid ett givet intervall. Vanligtvis blir det intervallet samma som ert momsredovisningsintervall. T ex kvartalsvis.

En lista på det material vi behöver finns här.

Utökad servicenivå

Den utökade servicenivån innebär att vi sköter allt utom kundfakturering.

Utökad servicenivå innebär att vi är första anhalten för era leverantörsfakturor (för vidare attest av er) samt att vi sköter leverantörsbetalningar, övriga betalningar och avprickning av in- och utbetalningar löpande.

Vid utökad servicenivå väljer ni själv vilken kontroll ni anser er behöva vad gäller attester och behörigheter.

Kombinerad servicenivå

I princip kan vi komma överens om ett upplägg som innebär en blandning mellan grundläggande och utökad servicenivå. Detta är inget vi rekommenderar då ansvaret lätt kan bli otydligt. Vi är dock flexibla och kan i de flesta fall tillmötesgå era önskemål.

Period för servicenivå

För både grundläggande och utökad servicenivå kan ni välja period. Perioden anger hur ofta redovisningen skall uppdateras. För utökad servicenivå är periodintervallerna tätare, t ex dagligen, veckovis etc. För grundläggande servicenivå räknas perioderna vanligtvis i månader.

Urval av tjänster som ingår i utökad servicenivå
 • Bankavstämning/hantering via bankfullmakt
 • Leverantörsfakturaadress
 • Leverantörsfakturaattest
 • Leverantörsbetalningar
 • Aviseringar (t ex hyresavier)
 • Autogirohantering
 • Momsredovisning
 • Periodisk sammanställning
 • Utläggshantering
 • Rapportering
 • Skatteinbetalningar