Revision

Vi kan revidera årsredovisningar där det saknas krav på auktoriserad / godkänd revisor. Det innebär att vi t ex kan revidera årsredovisningar i bl a:

  • Bostadsrättsföreningar (mindre)
  • Samfällighetsföreningar
  • Ideella föreningar

Vi har gedigen erfarenhet av bostadsrättsföreningar och vi har möjlighet att ta nya uppdrag.